top of page

Historia Klubu Sportowego
SN PTT 1907 Zakopane

Na terenach polskich narciarstwo zaczęło się rozwijać pod koniec XIX wieku. Pionierem i prekursorem był Stanisław Barabasz późniejszy dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. To właśnie w okolicach Jasła pierwszy raz założył w roku 1888 drewniane narty aby móc poruszać się po głębokich śniegach. Już po paru latach używania ich odbył pierwszą wycieczkę w 1894 roku na Halę Gąsienicową w Towarzystwie Jana Fischera, późniejszego prezesa TTN . W 1898 roku startuje w wojskowych zawodach narciarskich jako jedyny cywil na stokach Sikornika pod Wolą Justowską. Stanisław Barabasz w 1901 roku przeprowadza się do Zakopanego i zostaje dyrektorem szkoły, to w niej powstają pierwsze narty dla nauczycieli i uczniów. Ponoć trochę przymuszał ciało pedagogiczne do uczestniczenia w wycieczkach narciarskich.

Jednak chronologicznie rozwój narciarstwa rodzi się w najpierw Karpatach Wschodnich, to tam pasjonaci nart organizują pierwsze wycieczki. W 1898 Józef Schnieider pionier narciarstwa, leśnik na tamtych terenach, wydaje pierwszy podręcznik narciarstwa! To on zdobywa z grupą osób Howerlę(2058 m) dnia 16 marca 1897 roku. Lwów staje się miejscem, w którym zawiązuje się „Towarzystwo Zabaw Ruchowych”, to dzieje się w grudniu 1904 roku.

Po kolejnych trzech latach we Lwowie zapaleńcy narciarstwa tworzą Karpackie Towarzystwo Narciarzy, dokładnie 29 stycznia 1907 roku, prace związane z zawiązaniem towarzystwa były bardzo szybkie, gdyż chciano uprzedzić zakopiańczyków. Narciarze ze Lwowa będący na początku stycznia w Zakopanem dowiedzieli się przypadkiem o zamiarach zakopiańskich narciarzy, po powrocie do Lwowa stanęli na głowach aby uprzedzić plany zakopiańczyków.

5 kwietnia 1907 roku z Zakopanem zawiązuje się Zakopiańskie Towarzystwo Łyżwistów. Założycielami tego towarzystwa byli: Stanisław Barabasz, Mieczysław Karłowicz (zginął w lawinie pod małym Kościelcem w lutym 1909roku) i Mariusz Zaruski. Pierwszym prezesem został St. Barabasz. Dnia 5 grudnia 1907 roku na walnym zebraniu Zakopiańskie Towarzystwo Łyżwistów przeobraża się w Zakopiański Oddział Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego (ZONTT), które jest protoplastą SN TT. W kolejnym, 1908 roku w Krakowie ukonstytuowało się za sprawą Walerego Goetla Krakowskie Koło Karpackiego Towarzystwa Narciarzy, które po usamodzielnieniu się w 1910 roku przyjęło nazwę Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy (TTN).
Sekcja Narciarska Towarzystwa Tatrzańskiego (SN TT) powstaje z ZONTT na walnym zebraniu 19 czerwca 1911 roku. Przewodniczącym SN TT zostaje Mariusz Zaruski.

 

Jak pisze dr Aleksander Fredro-Boniecki w tomie I Narciarstwa Polskiego z 1925 roku, czytamy: „ zaś z chwilą powstania Państwa Polskiego wraz ze zmianą nazwy przez Tow. Tatrzańskie przyjmuje nazwę: Sekcji Narciarskiej Pol.-Tow.Tatrz.” (oryginalna pisownia). W związku z tym, że SN TT (później SN PTT) jest bezpośrednim sukcesorem ZONTT, przyjęto, że 5 grudnia 1907 roku jest datą powstania SN PTT. Na kolejnych stronach możemy przeczytać:
„Sekcja Narciarska Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem (S.N.P.T.T. Zakopane)
Przewodniczący: dyr. inż. Karol Stryjeński; zastępca przewodniczącego: inż. Kazimierz Schiele; sekretarz: Ignacy Bujak; skarbnik: Józef Oppenhaim (oryginalna pisownia); członkowie zarządu: Franciszek Bujak, prof. Zygmunt Mirtyński, Dr. Mieczysław Świerz, August Zamoyski i mjr. Władysław Ziętkiewicz.
(Sekcja utrzymuje schroniska: w Dolinie Starorobociańskiej, na Hali Pysznej, na Hali Gąsienicowej i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich)

Adres: Zakopane, Dworzec Tatrzański; adres telegraficzny „Narta” Zakopane Towarzystwo należy do założycieli P.Z.N.”


Sekcja SN PTT wspólnie z Karpackim Towarzystwem Narciarzy ze Lwowa jest współtwórcą wraz z innymi stowarzyszeniami świeżo powstałego PZN które zostało powołane do życia 26 grudnia 1919 roku na założycielskim zebraniu w Zakopanem.
To tak w ogromnym skrócie. Czasem trudno rozwikłać kolejność walnych zebrań, dat powstania sekcji, gdyż bibliografia na ten temat bywa rozbieżna.

Na początku lat pięćdziesiątych minionego stulecia decyzjami politycznymi Klub podlega zmianom (zmiana nazwy) figuruje w pionie CRZZ, to kontrowersyjne decyzje. Po odwilży politycznej, 12 lutego 1957 roku zostało zwołane V Nadzwyczajne Walne Zebranie członków SN PTT, przyjęto starą nazwę z małym uzupełnieniem: SEKCJA NARCIARSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO – 1907 ZAKOPANE.


Duża monografia z okazji 100 lecia Klubu ukazała się w 2007 roku, w nakładzie 1000 egz., ale w tej chwili, jest to chyba przysłowiowy „biały kruk”. W drugiej połowie lat dwudziestych minionego stulecia Rafał Malczewski projektuje odznakę organizacyjną klubu, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.


W tym roku mija 117 lat działalności SN PTT. To najstarszy działający nieprzerwanie narciarski klub sportowy w Polsce. Klub to trochę nietypowy, gdyż nasi protoplaści, między innymi gen. Mariusz Zaruski uważali, że główna działalność Klubu to turystyka narciarska. To z latami zmieniało się i wielu zawodników startowało na olimpiadach zimowych czy mistrzostwach w barwach SN PTT. Klub wychował 29 olimpijczyków z klubowi zawodnicy startowali 16 -to krotnie w Mistrzostwach Świata FIS. W Klubie działają sekcje narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego,łyżwiarstwa, speed ski i telemarku.


Na zakończenie warto przypomnieć, że Klub SN PTT ma status Organizacji Pożytku Publicznego o numerze KRS: 0000100634, czyli można 1,5% podatku w kolejnych latach przekazać tej najstarszej charyzmatycznej sekcji narciarskiej.

bottom of page